KVKK Aydınlatma Metni

GATEWAY MANAGEMENT LOJİSTİK A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Gateway Management Lojistik A.Ş. (“Gateway”) ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil Gateway ile ilişkili tüm şahıslara ve internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edenlere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, bu Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve konulacak mevzuata ve ikincil düzenlemelere, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u kararlarına uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesini özenle gerçekleştirmektedir.

Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde, mevzuatta belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 1000647 sicil numarasıyla kayıtlı, 0103026915800016 MERSİS numarasına sahip, Hacıahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad No:29/B Beyoğlu İstanbul adresinde faaliyet gösteren GATEWAY MANAGEMENT LOJİSTİK A.Ş. Veri Sorumlusu’dur.

Kişisel Veriler Nelerdir?

"Kişisel Veriler" terimi, Kanun’da kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin belirlenmesi için kullanılabilecek ad, ikinci ad, soyad, doğum tarih, uyruk, pasaport no, pasaport bitiş tarihi, T.C. kimlik no, seyahat başlangıç ve bitiş tarihi, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, ev veya iş adresi gibi her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Gateway’ in hizmet verdiği ülkelerin Bakanlık, Büyükelçilik ve Konsolosluklarının uygulamaları ve taleplerinden kaynaklanacak nedenlerle başka veri ve bilgileri de isteme hakkı saklıdır. Vize başvuru sahiplerinin eşlerine, çocuklarına ait ad, ikinci ad, soyadı, uyruk gibi kişisel veriler de ihtiyaç duyulduğu takdirde toplanabilir. Vize başvuru sahiplerinin eşlerine, çocuklarına, ailelerine ait kişisel verilerin rıza dahilinde toplandığına dair tüm sorumluluk vize başvuru sahiplerine ait olacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz,  otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Gateway birimleri ve ofisler, vize başvuru merkezleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir ve Gateway’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız,  ya da internet sitesini, sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğiniz müddetçe oluşturularak, güncellenerek işlenebilir.

Gateway hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı, sosyal medya hesaplarımızı kullandığınızda, Gateway ofislerini, vize başvuru merkezlerini veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Gateway tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Gateway’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Gateway’in kalite standardı politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Toplanması Süreci

Hizmet verilen Türkiye Cumhuriyeti, Schengen ülkeleri ve Schengen kapsamında olmayan diğer ülkelere vize alınması için Gateway’e şahsi veya vekâleten yapmış olduğunuz başvurularda kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaç dâhilinde işlenecektir.

Vize başvurusundan pasaportunuzun tarafınıza veya vekilinize teslim edilmesi aşamasına kadar olan süreç boyunca kişisel verileriniz öncelikle sizlere sunduğumuz hizmetin yerine getirilebilmesi için Vize Başvuru Merkezi çalışanlarımız tarafından işlenecek, devamında ilgili ülke Konsolosluk ya da Bakanlıkları ile paylaşılan kişisel verileriniz vize başvurularınız sonuçlanana kadar Konsolosluk ya da ilgili Bakanlık bünyesinde tutulacaktır. Schengen ülke Elçilik/Başkonsoloslukları 95/46/EC numaralı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Avrupa Birliği Regülasyonu’na (EU General Data Protection Regulation) taraf ülkelerin temsilcilikleri olduğundan, özel nitelikliler de dâhil olmak üzere tüm kişisel verileriniz ilgili kurumlar nezdinde koruma altındadır. Keza Türkiye Cumhuriyetine ve Schengen kapsamı dışındaki ülkelere yaptığınız başvurular da Kanun kapsamında koruma altındadır.birinci

Gateway, tarafınıza ait kişisel verileri kendi bünyesindeki yazılımlar dâhilinde sadece işbu aydınlatma metninin Kişisel Verilerin Saklanmasında Süre başlığı altında belirtildiği üzere, Yasa’da belirtilen süreyi aşmayacak şekilde, meşru amacın gerektirdiği ölçüde ve sürede yasal düzenlemelere uygun şekilde tutacaktır.

Seyahat sağlık sigortanızın bulunmaması ve seyahat sağlık sigortasını anlaşmalı olduğumuz  Sompo Sigorta A.Ş.’den yaptırmanız durumunda, seyahat sağlık sigortası poliçesinin oluşturulması aşamasında gerekli görülen tüm kişisel verileriniz ilgili sigorta kuruluşuna aktarılacaktır. Gateway vize başvuru merkezlerinde bulunan fotoğraf makinelerinden, vize başvurularında kullanacağınız fotoğraflarınızı çekmeniz halinde, fotoğraflarınız kayıt edilmeden çıktısı alınmaktadır. Bu hassas verilerinizin işlenmesine muvafakat ettiğinizi kabul etmektesiniz.

Eşinizin veya birinci dereceden akrabanızın AB pasaportuna sahip olması durumunda, ilgili kişinin pasaport bilgilerinin de vize başvurularınızda kullanılacak ve yetkili kurumlara aktarılacaktır. İlgili kişilere ait kişisel veriler, sizlere ait olanlar ile aynı özenle korunacak ve Kanun’da sayılan tüm korumalardan ve haklardan yararlanacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde, Gateway ofislerinde özel nitelikli kişisel veri statüsünde olan parmak izleriniz alınmaktadır. Schengen ülkelerine yapılacak vize başvurularında ihtiyaç duyulan parmak izleriniz AB’nin 09.07.2008 tarih ve 767/2008 numaralı Vize Bilgi Sistemi Regülasyonu (VIS Regulation) uyarınca hayata geçirilen Vize Bilgi Sistemi’ne (Visa Information System) kayıt edilmek üzere uluslararası yasal düzenlemeler dayanak gösterilerek alınmaktadır. Parmak izleriniz her ne kadar Gateway ofislerinde alınsa da, toplanan özel nitelikli kişisel verileriniz hiçbir surette Gateway bünyesinde tutulmadan ilgili ülke Konsolosluğu’na ait bilgi sistemlerine iletilmektedir. Parmak izi alınması uygulamasında, farklı ülke uygulamalarında parmak izi alırken kamera görüntülerinizin alınması mümkün olup, bu uygulamada yukarıda bahsi geçen regülasyona dayanılarak yapılmaktadır.

Vize işlemleri tamamlanan pasaportlarınız, gerek internet üzerinden gerek Gateway ofislerinden vereceğiniz talimatlar doğrultusunda anlaşmalı kargo şirketi tarafından, adresinize kargolanacaktır. Kargo talimatı tamamen ihtiyari nitelikte olup, kargo hizmetinin doğru şekilde ifa edilebilmesi adına Posta Hizmetleri Kanun’u uyarınca ilgili kuruluşla paylaşılacaktır.

https://www.gateway.com.tr/  sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve başvuru sahiplerimizin vize sürecinde bizlerden erişebileceği bütün ek servislerin faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve güvenli bir şekilde saklayacaktır.
https://www.gateway.com.tr/ web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla, site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
https://www.gateway.com.tr/  işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Gateway Management tarafından işlenmektedir.
Gateway Management Lojistik A.Ş ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Gateway Management Lojistik A.Ş çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Gateway tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Gateway ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Gateway’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Gateway’in kalite standardı politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla ilgili ülke Bakanlıklarına, Konsolosluklarına ve makamları yurt içi ve yurt dışı birimlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, acentelere, seyahat sigortası yaptırılması amacıyla anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketlerine, veri güvenliği ve sunucu barındırma hizmeti için anlaşmalı olduğumuz bilişim şirketlerinin server’larına, Gateway yetkililerine, şirket hissedarlarına, ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Gateway olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Gateway’ in sözleşmeler ve Kanun’dan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5, 6, 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Süreler

Gateway birim ve ofisleri, vize başvuru merkezleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuata öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen veriler, verinin işlenmesindeki amaç ortadan kalktıktan sonra ilgili Bakanlık ya da Konsolosluğun uygulamasına bağlı olarak minimum 5 gün maksimum 30 gün sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Gateway, Başvuru Sahiplerinden ve kişisel verileri Gateway tarafından işlenmiş tüm gerçek kişilerden toplanan kişisel verilere yetkisiz erişim, bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanım, ifşa, değiştirilme veya izinsiz imha edilmesine karşı gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. Gateway, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeyeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden dolayı server’larının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması

Kanun’un 4. Maddesi gereğince Gateway, kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Gateway birimleri ve ofisler, vize başvuru merkezleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Gateway’e vermiş olduğunuz kişisel verilerin doğru veya güncel olmamasından doğacak tüm sorumluluk tarafınıza aittir. Gateway tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri,  Gateway’e elektronik ya da fiziki ortamda ulaştıracağınız başvuru ile gerçekleştirebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’dan Doğan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Gateway’e iletmeniz durumunda Gateway, talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Gateway tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınacaktır. Başvuru Formu internet sitemizde paylaşılmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerinin hakları şunlardır;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ilişkin bilgi edinme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un ve ilgili diğer Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılacak işlem için kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Kanun’un 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği ya da belirleyeceği diğer yöntemlerle, yalnızca Türkçe olacak şekilde Gateway’e iletebilirsiniz.

Gateway’e Kanun’un 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; formun imzalı bir nüshasını Hacı Ahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. No:29 B Beyoğlu İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu gateway@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde “Veri Sorumlularına İlişkin Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre ilk 10 (on) sayfa için ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 (bir) TL işlem ücreti tarafınıza yansıtılabilecektir. Başvurunuza CD, flash bellek gibi kayıt ortamları vasıtasıyla cevap verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılabilir.

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metninde Yapılacak Değişiklikler

Gateway’ in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, sair mevzuattan ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin Gateway’ in internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacak olup, başta Başvuru Sahipleri olmak üzere Gateway tarafından kişisel verileri işlenen herkesin işbu Aydınlatma Metnini periyodik olarak gözden geçirmesi önerilmektedir.

Gateway Management Lojistik A.Ş.

 

 

Canlı
Destek