Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
Kıymetli Türkiye Vizesi Başvuru Sahipleri,

Öncelikle, hepinizi saygıyla selamlarım. Tarih boyunca, her nerede olursanız olun, güvenli bir seyahat her zaman büyük bir önem arz etmiştir. Güvenli bir yaşam, kendini koruma içgüdüsü, her canlı varlığın doğal bir özelliğidir ve bu içgüdü insanlarda, elbette, daha yüksek seviyelerdedir. En basit örneğe bakarsak; ilk insanlar mağaralarda yaşamışlar, her zaman yabancılara karşı kendilerini korumak istemişler ve kapılarının yanında gözetleme noktaları inşa etmişlerdir. Sonrasında ise, topoğrafyanın daha yüksek rakımlı noktalarında daha iyi koruma sağlayan kaleler, duvarlar ve şehir kapıları inşa etmeye devam edilmiştir. Bütün bunlar, insanın güvenliğe atfettiği önemin göstergeleridir. Günümüzde dahi, ev sahibi olduğumuzda, en öncelikli olarak önemsediğimiz konu güvenliktir. İstenmeyen kişilerin girişini önlemek amacıyla kapılarımızı kilitli tutmaktayız. Bu nedenle, her ülkenin kendi sınırlarını korumak için aldığı tedbirler, gerekçesi ne olursa olsun, tuhaf bulunmamalıdır. Bu tedbirler kimi durumlarda aşırı seviyelerde olurken, kimi durumlarda ise orta ya da düşük seviyelerde olabilmektedir. Güvenlik tedbirleri konjonktürel dinamikler ve güvenlik denetimi ihtiyaçları ile doğrudan ilintilidir.

Seyahat edenler vizeyi, varışyeri ülkesinin, gerekli kontrollerden geçmiş seyahat edenlere tanıdığı bir giriş izni olarak gördükleri takdirde, bunun hiç de sorun yaratacak bir süreç olmadığını anlayacaklardır. Öte yandan, varışyeri ülkesi otoritesi sınırlarını daha güvenli kıldığı takdirde, bu ülkeye seyahat etmek ya da yatırım yapmak isteyecek kişilerin güven seviyesi de daha yüksek olacaktır. Burada söz konusu olan husus, bir vize prosedürünün uygulanması değil, bir ülkenin tüm güvenlik riskleri kontrol edilirken, sistemin, nezaket kuralları çerçevesinde hızlı ve etkin bir biçimde işletilmesidir. Bir vize başvurusunun değerlendirilmesinde gözetilen belli başlı kriterler, genel olarak, öncelikle başvuru sahibinin sosyal statüsü ve eğitim durumunu, ikinci olarak başvuru sahibinin yerel otoritelerden alması gereken belgelerin orijinalliğini, üçüncü olarak ise, siyasi tehditlere ilişkin bir sorgulamayı, başvuru sahibinin varışyeri ülkesi tarafından kısıtlanmış kişi olarak listelenip listelenmediğine ilişkin kontrolleri içermektedir. Bu üç kriter kapsamında ilave kontrol ve denetimler de uygulanabilir.

Saygılarımla,

Halis Ali Çakmak
Yönetim Kurulu Başkanı
Gateway Management Logistics Inc.

Canlı
Destek